ONLINE DONEREN

Youth support

De activiteiten van Youth Support ( in Roemenie ) bestaan o.a. uit: het onderhouden van contact met Child Protection en het ( helpen ) oplossen van eventuele problemen van kinderen / jongeren. Samen met de gastouders wordt waarnodig en mogelijk o.a.: > hulp geboden in de vorm van kleding, medische hulpmiddelen, scholing etc. > overleg gepleegd met Child Protection bij individuele problemen. de sociaal maatschappelijke begeleiding van met name jongeren die op eigen benen moeten staan ( > 18 jaar ) en daar niet of nauwelijks in slagen. > Hier wordt uitvoering aan gegeven middels een traject begeleiding, sociaal / maatschappelijke integratie ‘, met o.a.: gedrag, wonen, eten, werken, omgaan geld, etc… > Voor het wonen zijn enkele appartementen beschikbaar. Het initiëren van en begeleiden bij / naar betaald werk o.a. door / in samenwerking ook met het leiding van de werkplaats ( SC DenHam Daarle SRL ) door: > stages, scholing en leer- werkprojecten naar betaald werk. ( zelfvertrouwen, kennis en ervaring biedt perspectief / toekomst ) Ook zijn er contacten met andere bedrijven waar doelgroepjongeren geplaatst zijn / kunnen worden. Dit wil niet zeggen dat we alle kinderen / jongeren op eenzelfde intensieve wijze moeten helpen en begeleiden. Heel veel jongeren vinden gelukkig wel zelfstandig hun weg !!