ONLINE DONEREN

Werkplaats SC Den Ham-Daarle SRL

De werkplaats in Victoria is een belangrijke schakel in de keten van trajectbegeleiding. Immers, het ontbreken van scholing, werk en inkomen draagt niet bij aan het zelfvertrouwen van de doelgroep en biedt nauwelijks toekomstperspectief. De werkplaats is dan ook van grote waarde. De (op)bouw van de werkplaats, de uitbreiding(en) en onderhoud vindt stapsgewijs en projectmatig plaats. Met behulp van werkgroepen, scholen, sponsors, (mvo)-bedrijven, etc.. en ondersteuning door heel veel vrijwilligers uit Nederland worden (onderdelen van ) projecten gerealiseerd. ( zie ook onder gerealiseerde projecten ) De werkplaats biedt waarnodig en mogelijk ruimte voor scholing, stage, leer- werkplekken en werk aan de doelgroepjongeren. De activiteiten zijn uiteenlopend en bestaan o.a. uit : winkel ( allerhande nieuwe en gebruikte spullen ) tuincentrum ( in combinatie winkel ) Ook met CP en de plaatselijke wordt gesproken over mogelijke leerwerkplekken. Dit zal nog verder besproken/uitgewerkt worden. (sier)plantenteelt en stekproductie. Het huidige aantal werknemers varieert van 7 – 10 ( seizoenwerk ) De Roemeense leiding bestaat uit 2 personen. ( Roemeens echtpaar) De aansturing van de organisatie vraagt veel ( sociale ) aandacht. Ook de verhouding tussen het aantal volwaardige werknemers en leer- werkplekken vraagt om balans. Met Youth Support is een onderlinge werkwijze afgesproken hoe om te gaan met nieuwe instroom alsook omtrent de begeleiding van de jongeren in de werkomgeving. De werkplaats heeft een afstemming met kindertehuizen en scholen in Victoria en omgeving, omtrent ‘snuffelstages ‘. Dat betekent dat deze jongeren mogen rondkijken en meehelpen, waardoor ze een indruk krijgen hoe het toegaat in de leer-werkplaats. Ook Child Protection ( Brasov ) heeft gevraagd naar mogelijkheden omtrent leer- werkplekken. Dit zal nog verder moeten worden besproken en uitgewerkt.