Samenvatting inkomsten en uitgaven Stichting Helpt Roemenië Totaal 2018 Activiteiten Stichting Helpt Roemenië Baten Lasten Donateurs 2.373 Vervoer/transportkosten -2.537 Giften kerk 5.664 Afwikkeling jurische kwestie -16.537 Collecte 3.550 Bouwteam -3.403 Acties 4.900 Youth support -1.250 Hulpactie Hans Barbulescu 4.435 Hulpactie Hans Barbulescu -2.834 Giften t.b.v. Youth support 615 Zomerreis Roemeense kinderen -1.217 Giften t.b.v. bouwteam 1.000 Bankkosten -312 Donateurs/acties zomerreis Roemeense kinderen 365 Algemeen -709 2 2 .90 1 -28.799 Saldo: -5.898 Ontvangen en verstrekte leningen Aflossing ontvangen leningen: Verstrekking lening SRL: 5.266