ONLINE DONEREN

Gastouders

Info Gastouders Sinds de oprichting in 1995 kent de stichting ‘gastouders’. Gastouders staan centraal in onze doelstelling. De (wees)kinderen worden al op jonge leeftijd ( 6-18 ) uitgenodigd voor een vakantie bij Nederlandse gastouders. In principe wordt dit jaarlijks herhaald ( zelfde kinderen, zelfde gastouders ) waardoor een band, een relatie ontstaat. Waar van toepassing wordt bij de uitnodiging zoveel mogelijk rekening gehouden met de gezinssamenstelling van de gastouders. ( betreft o.a. leeftijd / jongen – meisje ) Gastouder worden: Wanneer u ook gastouder zou willen zijn, kunt u zich aanmelden via ‘contact’. Hierna wordt contact met u opgenomen en vindt eventueel een intake plaats. Bij de intake worden een aantal zaken met u besproken en samen uw situatie beoordeeld. Commissie Organisatie Reis (COR) vakantiekinderen Zie ook onder ‘organisatie’. De organisatie m.b.t. (intake)gastouders, vakantiekinderen, Child Protection, reis / documenten etc. berust bij de COR. Hiervoor is een draaiboek samengesteld op basis waarvan e.e.a. wordt uitgevoerd.