ONLINE DONEREN

De info najaar 2017

Voorwoord: Beste Mensen; Veel landen hebben hun eigen vorm van grapjes of mopjes, of hoe je het ook wilt noemen. Belgen zijn in onze grapjes vaak dom, en Nederlanders zuinig en krenterig. Wel kijken, maar niet kopen. Roemeense grapjes gaan vaak over het grote verschil tussen “arm en rijk”. Zo was er een erg “arme” Roemeen, hij moest van heel weinig geld rondkomen. Gewoon te weinig. Maar gelukkig had hij een rijke buurman, iemand met een heel goede baan. En deze goede man had niet alleen een goed inkomen en een prachtig gezin met 4 kinderen. Hij had ook en goed hart. En daarom gaf hij zijn buurman elke maand 800 lei. Een beetje minder dan €200,- Prachtig toch, je hebt het, of je het het niet. Een zeer welkome aanvulling op zijn karig loon. Op een gegeven moment ging het oudste kind van het rijke gezin studeren en elders wonen. Prompt daarop verminderde de maandelijkse bijdrage van 800 lei, naar 600 lei. Een jaar later gebeurde hetzelfde met het tweede kind. Waarop de bijdrage van 600 lei naar 400 lei ging. Prompt daarop stond de arme man bij de rijke familie voor de deur. Met de vraag; “Of hij soms de studie van diens kinderen moest betalen”? Het is maar hoe je het bekijk! Om over na te denken, vaak niet zo simpel! Vakantie 2018: Elk jaar nodigt onze stichting kinderen uit voor een vakantie van 3 weken. We plaatsen daarvoor oproepjes in kerkblaadjes en regiokranten. Daarom ook hier in onze info deze oproep. Berichtje van Stichting Helpt Roemenië. Gastgezinnen gevraagd. De Stichting is al sinds 1992 actief in Roemenië. De eerste jaren samen met Oost-Europa Zending, daarna als zelfstandige Stichting.  In het begin beperkten wij ons tot het uitnodigen van kinderen uit kindertehuizen in de zomervakantie, maar naarmate de jaren verstreken zijn wij in Roemenië projecten gestart om kinderen die de kindertehuizen verlaten moesten (18 jaar) te helpen een plek in de maatschappij te “veroveren”. Heel veel sponsors en vrijwilligers uit Den Ham en omgeving en de diaconale werkgroepen uit Den Ham hebben ons ook al die jaren door geholpen! En nog steeds! Super, super fijn!!! Kledingtransporten regelen, bouwen van hallen, kantoortje  en kassen, op de Hammer brinkdagen, ontbijtakties en huis aan huis collectes…. Altijd zijn er mensen die ons willen helpen.  Geweldig. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie hulp. Maar hulp is nog steeds nodig………… Voor de projecten plantjes stekken en kweken en voor onze 2de handswinkel . Voor de huis aan huis collecte die dit jaar in week 49 gehouden wordt en, ook willen wij graag doorgaan met het uitnodigen van kinderen. Het wordt wel steeds moeilijker voor de stichting om gastgezinnen bereid te vinden mee te gaan doen. De kinderen komen in de zomervakantie 3 weken en voor jonge gastgezinnen is het vaak heel moeilijk om dit te combineren met hun eigen bezigheden, banen en vakantieplannen. Maar toch, nog eens weer deze oproep. Denk er eens over na en kijk naar mogelijkheden. Het uitnodigen van een kind geeft jezelf en je eigen kinderen EN HET ROEMEENSE KIND veel voldoening en plezier. Het kind is dan een aantal weken weg uit het tehuis. In een echt gezin. Met een echte familie. Misschien naar een zwembad of samen wandelen in het bos of gewoon thuis lekker spelletjes doen of…… of……  of………? Heerlijk, toch?  Denk er nog eens over na. Voor meer info:  Bea Dekker tel.0546-671310  of Janni Laarman tel. 0546-671422 Of via contact op deze website. SC DEN HAM - DAARLE SRL: Ontwikkeling en (sociaal)effect. Met name sinds Roemenië deel uitmaakt van de EU is / komt er van alles in beweging en worden veranderingen zichtbaar. Over bestuur en organisatie kunnen we niet al veel positiefs melden, het blijft stroperig, ondoorzichtig en kent een enorme papierstroom. Onderstaande ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat iedereen daar nu direct blij / beter van wordt. We schetsen  u een paar voorbeelden; Er is een enorme verbetering van landelijk wegennet. ( EU-Sub. ) Hierdoor ontstaat een snelle en betere bereikbaarheid. (met auto ) Het ‘snelle netwerk’ gaat nu buiten alle kleinere dorpen om, dat is aan de ene kant best plezierig maar levert aan de andere kant nauwelijks nog enige bijdrage aan de leefbaarheid van deze dorpen. De groeiende bedrijvigheid van ook buitenlandse bedrijven  (EU-Sub.), met name in en rond de grotere plaatsen. Gevolg is een toename van de werkgelegenheid ( in die plaatsen ) hetgeen echter tot een ontvolking van de dorpen leidt. De basisvoorzieningen in die dorpen verdwijnen, de jongeren trekken naar de grotere steden, ( = werk ) en de ouderen blijven alleen achter. Hierdoor ontstaan ‘spookdorpen’ met alle negatieve gevolgen. Enig ( sociaal ) beleid hebben we nog niet kunnen ontdekken.  Nog een andere situatie die we kennen is de bouw ( door een buitenlandse investeringsmaatschappij ) van een grote boerderij met ca. 2000 melkkoeien op 1,5 km verwijderd van een dorp waar de ‘dorpskudde’ nog elke dag wordt geweid en de koeien s’avonds keurig weer één voor één achter de staldeur verdwijnen. Behalve een aantal ‘melkers’ is de boerderij geheel gemechaniseerd en heeft dus verder nauwelijks werknemers nodig. Duidelijk zal zijn dat hier twee werelden dicht naast elkaar leven, waarbij over de toekomst ( en mogelijkheden ) van de dorpsbewoners nauwelijks enige twijfel kan bestaan. Tot zover onze korte schets van de ontwikkelingen in Roemenië. Het verlenen van hulp in de ruimste zin aan hulpbehoevende inwoners is en blijft dus nodig ! De gedachte dat hulp niet ( meer ) nodig is nu Roemenië deel uitmaakt van de EU is dan ook een misvatting. Kindertehuizen. Kindertehuizen zijn nog volop aanwezig en nodig. Het gaat hierbij niet alleen om de opvang van weeskinderen, ook kinderen waarvan de ouder(s) niet in staat worden geacht zelf de opvoeding te verzorgen (o.a. drank / drugs etc. ) worden ondergebracht in een tehuis. En.. er zijn heel veel tehuizen! Het beleid in en rond de kindertehuizen is de laatste jaren sterk verbeterd. De leefbaarheid in de tehuizen en het beleid om de kinderen waar mogelijk onder te brengen in Roemeense pleeggezinnen is positief te noemen. De uitvoering van genoemd beleid is echter niet zo eenvoudig vanwege het grote aantal kinderen en ook de veranderingen in de Roemeense samenleving spelen daarbij een rol. Dus.. zijn er nog steeds kinderen / jongeren die dag in dag uit in het tehuis (moeten) verblijven. Voor hen is 3 weken vakantie in Nederland niet alleen genieten maar ook een proeven aan het gezinsleven, delen met anderen en toch ook jezelf kunnen zijn. Als stichting zijn we (steeds ) op zoek naar gastouders / gastgezinnen die willen helpen door 3 weken lang een Roemeens kind op te nemen in de kring van het gezin. Wilt u meer informatie, kijk op onze website of neem contact met ons op.  HELP ons helpen..! Leer- werkplaats. ( SRL ) Helpen.. Waar nodig en mogelijk proberen we jongeren ( uit de tehuizen en samenleving ) te helpen en een maatschappelijk perspectief te bieden. ( o.a. werkplek, training/scholing, woonruimte en eventueel begeleiding. ) Een aanpak die werkt maar ook een wisselend succes kent. ( niet alles slaagt ) Uit de elders in deze INFO  geschetste ‘ontwikkeling en effect’ kunt u opmaken dat er echter nog veel meer, ook oudere, mensen zijn / komen die eveneens hulp nodig hebben.  Via o.a. de leer-werkplaats ( werk ), appartement ( wonen ) en de winkel ( gebruikte spullen ) proberen we waar nodig en mogelijk te HELPEN. Gang van zaken. Mariana en Madalin hebben nu een jaar lang de leiding en het gaat goed. Rond de planten zal er nog wel wat veranderen, de winkel gaat goed. Dat laatste mede dank zij ook de ‘bevoorrading’ waar Albert van der Vegt de coördinatie verzorgt en heel.. veel mensen om hem heen helpen ! ( Dank jullie wel allemaal ) Wilt u ook iets kwijt aan Roemenië.. vraag Albert of Andre Meiling ( Rijssen ) Voor telefoonnummer zie elders in deze INFO of op de website: www.stichting-helpt-roemenie.nl  Vervangen folie Kas. Eind juli is de folie op één van de eerste kassen vervangen door Jan Nevenzel, Marcel Kleinnijenhuis, Johannes Laarman en Jan Willem Poel. Allen waren destijds ook betrokken bij de nieuwbouw ( diaconale werkgroep )en hebben de klus vakkundig en in no-time geklaard. ( hebben inmiddels ruime ervaring.) Dus was er ook tijd om rond te kijken in de omgeving en te genieten van de natuur. Allemaal heel hartelijk dank ! Hulpgoederen en transport. Het klinkt als erg eenvoudig maar voor dat de hulpgoederen in Roemenië zijn is er heel wat aan vooraf gegaan. Het begint allemaal met het inzamelen van spullen, die gebracht of gehaald moeten worden. Dat vraagt om organisatie, afstemming en beheer van het depot voor de opslag en daar zijn mensen voor nodig. Gelukkig kunnen we steeds weer een beroep doen op heel veel vrijwilligers die willen helpen, waarvoor onze dank ! Alle goede gebruikte en nieuwe (schone ) spullen zijn in principe welkom. ( kleren, meubels, keukengerei, gereedschap, tuinmachines, etc. etc. ) Spullen die inkomen worden door een aantal mensen beoordeeld, gesorteerd en opgeslagen in depot. Ongeveer 4x per jaar ( jaarseizoen ) gaat er een transport naar Roemenië. Ook voor het laden van het transport zijn vervolgens weer veel mensen nodig. U ziet dat er één en ander bij komt kijken alvorens de spullen in Roemenië zijn. Mocht u nieuwe / gebruikte, schone en goed functionerende spullen willen bijdragen aan ons doel, neem dan s.v.p. vooraf contact op met vermelde personen. Bij voorbaat dank ! Coördinatie Den Ham e.o. door Albert v.d. Vegt. Tel. 0546 673 088 / 06-34620659 Rijssen e.o. door Andre Meilink. Tel. 0548 519 826
- - -