ONLINE DONEREN

De info 2018

Voorwoord: Beste Mensen; In Roemenië hebben we als Stichting een roerige tijd achter de rug. Gelukkig hebben we in Mariana tijdelijk een bijzonder goede vervangster gevonden, ter vervanging van Hans Mekelenkamp. Ze wordt in veel dingen geholpen door haar man Mudde. Het is bijzonder hoe die twee de boel oppakken, en alles weer op zijn pootjes zetten. We gaan ons wat de kwekerij betreft richten op de sempervivum. Er zijn plannen en afspraken gemaakt met Geert Leijers, eigenaar van Semset, een bedrijf dat gespecialiseerd is in deze planten. Er zijn plannen om te starten met 20.000 st. per maand te leveren. Dit zal moeten uitgroeien tot 400.000 st. per jaar. Met de winkel gaat het goed, er wordt veel verkocht. Niet alleen kleding, maar ook meubilair en huisraad. In een arm dorp als Victoria is een 2de handwinkel een uitkomst. Er zijn plannen om het winkeloppervlak nog uit te breiden. Soms worden in de winkel de cultuurverschillen goed zichtbaar; Gewone z.g. spijkerbroeken die de meeste mannen in Nederland dragen, zijn in Victoria bijna niet te verkopen !! De “gewone” Roemeen loopt in een trainingsbroek, met de witte strepen op de zijkant. Een broek die hier buiten de sport om, niet veel wordt gedragen. Kinderboxen gebruiken de Roemenen ook niet. Wanneer het kind niet slaapt, zit of ligt het kind bij de moeder op schoot. Het is maar wat je wilt !! Wij zijn blij dat het in Roemenië goed gaat, en zijn bijzonder dankbaar met alle steun, hulp en spullen die de Stichting hier in Nederland krijgt. Nu ik dit voorwoord schrijf wordt er al weer hard gewerkt aan een ontbijtactie, waar de opbrengst weer ten goede komt aan de mensen in Victoria. Ik hoop dar het weer een succes wordt. Vakantie 2018: Elk jaar nodigt onze stichting kinderen uit voor een vakantie van 3 weken. We plaatsen daarvoor oproepjes in kerkblaadjes en regiokranten. Daarom ook hier in onze info deze oproep. Berichtje van Stichting Helpt Roemenië : Gastgezinnen gevraagd. De Stichting is al sinds 1992 actief in Roemenië. De eerste jaren samen met Oost-Europa Zending, daarna als zelfstandige Stichting.  In het begin beperkten wij ons tot het uitnodigen van kinderen uit kindertehuizen in de zomervakantie, maar naarmate de jaren verstreken zijn wij in Roemenië projecten gestart om kinderen die de kindertehuizen verlaten moesten (18 jaar) te helpen een plek in de maatschappij te “veroveren”. Heel veel sponsors en vrijwilligers uit Den Ham en omgeving en de diaconale werkgroepen uit Den Ham hebben ons ook al die jaren door geholpen! En nog steeds! Super, super fijn!!! Kledingtransporten regelen, bouwen van hallen, kantoortje  en kassen, op de Hammer brinkdagen, ontbijtakties en huis aan huis collectes…. Altijd zijn er mensen die ons willen helpen.  Geweldig. Allemaal ontzettend bedankt voor jullie hulp. Maar hulp is nog steeds nodig………… Voor de projecten plantjes stekken en kweken en voor onze 2de handswinkel . Voor de huis aan huis collecte die dit jaar in week 49 gehouden wordt en, ook willen wij graag doorgaan met het uitnodigen van kinderen. Het wordt wel steeds moeilijker voor de stichting om gastgezinnen bereid te vinden mee te gaan doen. De kinderen komen in de zomervakantie 3 weken en voor jonge gastgezinnen is het vaak heel moeilijk om dit te combineren met hun eigen bezigheden, banen en vakantieplannen. Maar toch, nog eens weer deze oproep. Denk er eens over na en kijk naar mogelijkheden. Het uitnodigen van een kind geeft jezelf en je eigen kinderen EN HET ROEMEENSE KIND veel voldoening en plezier. Het kind is dan een aantal weken weg uit het tehuis. In een echt gezin. Met een echte familie. Misschien naar een zwembad of samen wandelen in het bos of gewoon thuis lekker spelletjes doen of…… of……  of………? Heerlijk, toch?  Denk er nog eens over na. Voor meer info:  Bea Dekker tel.0546-671310  of Janni Laarman tel. 0546-671422 Of via contact op deze website. SC DEN HAM - DAARLE SRL: Gang en stand van zaken in Victoria. Organisatie / sociaal. Als bekend geven Mariana en Madalin Meterna  ( inmiddels ca. 1½ jaar ) ter plaatse leiding aan de leer- en werkplaats in Victoria en dat doen ze met alle beschikbare tijd op enthousiaste wijze. Er is aandacht voor de werknemers maar ook voor sociale situaties die hulp behoeven. Het contact met de buren ( zigeuner families ) is goed en Madalin heeft op zijn unieke wijze ‘overleg’ met de jongeren uit de buurt. Ook het contact met het kindertehuis in Victoria is uitstekend. Omdat de aansturing van hun eigen bedrijf ( ontwerp- en productie van tassen ) ook veel tijd en energie vraagt, zijn we op zoek naar ondersteuning voor met name de dagelijkse leiding. Activiteiten. Wat betreft de activiteiten ( o.a. winkel en planten ) was 2017 financieel gezien een moeilijk jaar. Het resultaat van de winkel was gelukkig erg goed, de plantenactiviteit daarentegen is helaas niet bepaald volgens plan verlopen. De oorzaak hiervan betreft niet de productie maar heeft o.a. te maken met het nakomen van afspraken. Voor 2018 hebben we dan ook het voornemen het aantal soorten stek / plant terug te brengen tot een select aantal en daarvan de productie te verhogen. Ook voor de afname hiervan hebben we inmiddels goede afspraken kunnen maken. We verwachten hierdoor een verbetering van het resultaat in 2018. Dat de winkel goed loopt is mede dankzij de bevoorrading uit NL, waarbij heel veel vrijwilligers op diverse momenten en plaatsen helpen met o.a. inzamelen, sorteren, opslag en ook het laden van het transport voor Roemenië. ( kan hier niet alle namen noemen maar…iedereen bedankt ! ) Ook de restanten van de kledingbeurs en rommelmarkt van de Diaconale werkgroep maken in belangrijke mate deel uit van het geen op transport naar Roemenië gaat. ( waarvoor dank ) Coördinatie Den Ham e.o. door Albert v.d. Vegt. Tel. 0546 673 088 / 06-34620659 Rijssen e.o. door Andre Meilink. Tel. 0548 519 826 / 06-14476273 Vervoer / transport Voor het inzamelen en ook voor bezoeken aan Roemenië gebruiken we een bestelbus ( Fiat ). Deze wordt op voortreffelijke wijze onderhouden door garage Jan Binnenmars ( Den Ham ), waarvoor onze oprechte dank !   Glassart Helaas heeft GlassArt eind vorig jaar moeten besluiten om haar activiteit ( decoratie glas )in de hal te beëindigen. Dat betekent dat deze hal momenteel door ons wordt gebruikt voor opslag en verkoop van meubels. De indeling van de hal is daar echter minder geschikt voor en ook is er geen rechtstreekse verbinding met de huidige winkel, waardoor een inefficiënte werkwijze ontstaat. Wij denken dat met een aanpassing van de indeling en het maken van een rechtstreekse verbinding met de huidige winkel zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van efficiëntie, toonbaarheid en ook omzet. We hopen dat we deze aanpassing nog dit jaar kunnen realiseren.