Balans Stichting Helpt Roemeniƫ 31-12-2015 Activa
Passiva
Lening SRL
5.000,00
Reserves algemeen
8.767,99
Reserves zomerreis Roemeense kinderen
6.877,53
Nog te verrekenen
1.250,00
Reserves hulpactie Hans Barbulescu
6.495,86
Banksaldo algemeen
13.886,49
Leningen
2.500,00
Banksaldo zomerreis Roemeense kinderen
2.877,53
Banksaldo hulpactie Hans Barbulescu
1.073,36
Kassaldo
554,00 24.641,38
24.641,38
Toelichting Het grote negatieve negatieve saldo wordt veroorzaakt door een overschrijding bij de uitvoering van het project wandelkap. Met name de kosten van grondwerk en de aanvoer en hoeveelheid zand vielen aanzienlijk hoger uit dan werd geraamd.