ONLINE DONEREN

Algemeen nieuws

Nieuwsbrief 2019
Nieuwe dagelijkse leiding SRL Adrian en Vera Birsan zijn beide 27 jaar oud, getrouwd in 2 0 1 8 en wonen in Ucea de Sus, ruim 3 kilometer van Victoria.
Inmiddels zijn zij een paar maand enthousiast aan de slag. Natuurlijk hebben zij, en ook de werknemers, even tijd nodig om aan elkaar te wennen en als team te functioneren. Adrian en Vera zijn ondertussen ook in Nederland geweest. Dit om de nodige contacten te leggen en om kennis op te doen van de werkwijze, met name wat betreft de plantenteelt. Daarnaast voedt een rechtstreekse ontmoeting het wederzijds vertrouwen en draagt het bij aan een open communicatie. Wij denken dat Adrian en Vera met hun nieuwe ideeën in staat zijn de winkel en de plantenteelt in de foliekassen een goede impuls te geven.
Hulp aan Valea de Munte Begin dit jaar heeft Mariana, via de priester uit Vistea, hulpgoederen verstrekt aan de priester van Valea de Munte. Valea de Munte is een grote nederzetting waar hulp wordt verleend aan (heel) jonge tot oude mensen. Het geheel vormt een gemeenschap, bestaat sinds 1994, en is sterk afhankelijk van hulpverlening. Iedereen die aanklopt wordt geholpen en is vrij om (tijdelijk) te blijven of te gaan. Eind maart hebben wij er een bezoek gebracht en we zijn onder de indruk van het diaconale werk dat hier wordt verricht. Aangezien we als Stichting niet meer kunnen doen dan hulpgoederen geven, hebben we de situatie bij de diaconale Werkgroep van Den Ham ingebracht als mogelijk ‘project’. Misschien kan de Werkgroep hier hulp bieden.
Werkbezoek Eind maart 2019 zijn we voor een werkbezoek naar Roemenië geweest. Dit keer met name voor bestuurlijke zaken en voor de organisatie van de leer- & werkplaats. In de afgelopen jaren hebben Mariana en Madalin veel tijd en energie gestoken in de leer- & werkplaats. Omdat hun eigen bedrijf, met het ontwerp en de productie van leren tassen, steeds meer tijd vraagt, is het voor Mariana en Madalin helaas niet meer mogelijk om beide bedrijven aan te sturen. Gelukkig is er voor de leer- & werkplaats een nieuwe dagelijkse leiding gevonden: Adrian en Vera Birsan. Mariana en Madalin zullen hen inwerken en de eerste tijd begeleiden..
Nieuwsbrief Stichting Helpt Roemenië Secretaris: mevr. B. Dekker Achteres 8b 7683 SW Den Ham Telefoon (0546) 67 13 10
Hoe gaat het met… ? Sociaal-maatschappelijke werkzaamheden Oana is inmiddels na haar ouderschapsverlof weer aan het werk. De groei en ontwikkeling van haar zoon Matei vraagt wat extra aandacht en onderzoek. Oana wordt daarbij waar nodig geholpen. Met Sorin en Maria gaat het, voor zover bekend, goed. Op de foto een stralende Maria met haar dochter Loana. De familie Kaijser kan trots zijn. De situatie rond Hans Barbulescu is zeker niet verbeterd. Jan en Bea Dekker hebben hem pas geleden nog bezocht. Hans wil graag iedereen die hem kent of hem een kaartje heeft gestuurd, hartelijk groeten. Zijn adres is: Hans Barbulescu p/a Casa Maria Poienitei str. 2-8 San Petru (Jud. Brasov) Roemenië.
Gastgezinnen Deze zomer zullen we voor het eerst sinds lange tijd, helaas geen kinderen kunnen uitnodigen voor een vakantie in Nederland. Het ontbreekt namelijk aan gastouders. We begrijpen best dat het voor (jonge) gezinnen steeds moeilijker is om, naast het eigen gezin, ook nog eens drie weken een Roemeens kind ‘als gast’ te hebben. Dat neemt niet weg dat we het wel erg jammer vinden. Mocht er nog belangstelling zijn om een aantal weken als gastgezin te functioneren, laat het ons dan graag zo spoedig mogelijk weten (Bea Dekker: 0546-671310). Wellicht kunnen we dan volgend jaar wel kinderen uitnodigen. Wacht niet te lang met het doorgeven. De voorbereiding in Nederland, maar vooral in Roemenië, vraagt namelijk geruime tijd.
“In de smaak gevallen” Op zaterdag 6 april zijn zo’n 650 personen ’s ochtends vroeg verrast met een ontbijtje. Graag willen we een ieder die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken! Gezien de reacties is het ontbijt zeker “in de smaak gevallen’!
Help ons helpen ! We zijn een kleine organisatie met enkel vrijwilligers en proberen heel gericht en rechtstreeks hulp te verlenen aan mensen in Roemenie. Denkt u niet “Roemenie maakt deel uit van de EU dus dat is niet meer nodig“. Er verandert inderdaad veel (infrastructuur, vestiging buitenlandse bedrijven etc.) maar niet voor het levensonderhoud van de mensen. Misschien helpt u ons al…erg fijn en BEDANKT ! Wanneer u ons (alsnog) wilt helpen, maak dan uw gift over op bankrekening: NL93 ABNA 0494 3783 01 ten name van Stichting Helpt Roemenie. Voor meer informatie kijk op www.stichting-helpt-roemenie.nl HARTELIJK DANK. Week 49 (2 t/m 7 december) : Huis-aan-huis collecte in Den Ham
Hebt u ook goede, gebruikte spullen die u kwijt wilt, neem dan svp contact op met Albert v.d. Vegt ( 06 ) 34 62 06 59 voor verdere afspraken en/ of aanlevering.