ONLINE DONEREN

Nieuws werkplaats

Daniel Bou.    De laatste weken voor Kerst was er opeens verdriet in Victoria.  Oana Vaduvescu  (een van onze medewerksters in shop en serre) vertelde ons dat haar man, Daniel, heel ziek was. En opgenomen was in het ziekenhuis. Het bleek een ernstige aandoening waar misschien met hele goede medici en behandeling nog iets aan te doen was. Maar na een week bleek dat dit echt niet meer mogelijk was.  Oana moest afscheid van Daniel nemen. Daniel stierf donderdagmorgen 15 december 2016 op 35 jarige leeftijd. Heel verdrietig en zo onbegrijpelijk. Ze waren nog maar een half jaar getrouwd (juli 2016). En Oana is in verwachting. De baby wordt in het voorjaar verwacht. In een keer dus een hoop verdriet, maar ook zorgen. Hoe verder? Oana was in de zomermaanden vele keren in Nederland bij Wim en Dineke  Meijer.  Toen Oana trouwde hebben zij  samen met haar de bruiloft gevierd . En nu samen met Oana een begrafenis.  Wim en Dineke en wij tweeen, Bea en ik.                                                                                                                                                                                                 Vrijdags zijn wij gevlogen , want de begrafenis was al die zondag : de 4de adventszondag. De schoonfamilie, haar twee tantes , de collegas uit Victoria, en wij mochten Oana ondersteunen en troosten. Ze vond het zo fijn dat wij er waren.  Maar ook wij vonden het fijn  om er voor haar te zijn. We hopen dat Oana vrede, rust en nieuwe kracht mag vinden bij Hem, Het Kind in de kribbe. We zullen haar blijven ondersteunen. Wilt u haar ook bemoedigen of troosten? Haar adres is Oana Bou – Vaduvescu      str. Neqoiu Bl.3, Sc.A.  Ap.4                                                                                                                                      Victoria jud. Brasov   Roemenie Opmerking:             In Roemenie is het heel moeilijk om als alleenstaande moeder te overleven. Als er 2 salarissen binnenkomen lukt het redelijk, maar alleen? Bovendien sluiten veel Roemenen voor hun bruiloft een lening af, bij familie of bank.  En ook een begrafenis kost  veel geld en wordt er ook geleend. (We zagen bij deze begrafenis dat  mensen geld in de kist legden ) Mocht u Oana willen ondersteunen ?                                                                                                               Giften kunnen worden overgemaakt op reknr. NL93ABNA0494378301 o.v.v. gift Oana

Wijziging leiding leer-werkplaats

Eind juli 2016 werd besloten tot een ingrijpende wijziging in de organisatie. Vanwege verstoorde verhoudingen en na zorgvuldige overweging werd besloten om de jarenlange samenwerking met Hans Mekelenkamp te beëindigen. Het voorstel om de ontstane situatie gezamenlijk binnen de organisatie en daarbuiten toe te lichten werd helaas niet gewaardeerd. Het lijkt ons niet gewenst deze interne kwestie langs deze weg verder inhoudelijk te behandelen, wij vragen daarvoor uw begrip. Wij menen zorgvuldig te hebben gehandeld en zijn uiteindelijk tot deze beslissing gekomen. Dat neemt niet weg dat Hans en ook Ingrid zich jarenlang hebben ingezet voor het realiseren van de doelstelling in Roemenië, waarvoor onze oprechte dank. Wij wensen beiden, samen met Eva, alle goeds voor de toekomst. Een dergelijk ingrijpend besluit raakt niet alleen de direct betrokkenen maar geeft ook onrust in de organisatie. Derhalve werd iedereen ter plaatse ( in Roemenië )middels een korte toelichting geïnformeerd omtrent de ontstane situatie en verzocht om zijn / haar werkzaamheden met volle inzet en verantwoordelijkheid te blijven uitvoeren. Na een tijdelijke overbrugging is inmiddels voorzien in nieuwe leiding van de leer-werkplaats door Mariana en Madalin Meterna, beiden kennen we al lange tijd. Mariana heeft jarenlang invulling en uitvoering gegeven aan Youth Support  ( was “I Care “ ) en kent als geen ander het sociaal maatschappelijk doel en ook de doelstelling van de werkplaats. Wij hebben dan ook het volste vertrouwen in een goede samenwerking. Inmiddels is er weer rust in de organisatie. Om persoonlijke reden zijn twee mensen elders gaan werken en zal worden gekeken hoe hier mee om te gaan en invulling te geven. De uitvoering van het werk bij zowel de hulpgoederen in de winkel alsook de planten en stek verloopt uitstekend en iedereen is tevreden.    Hulpgoederen en winkel. Tot en met oktober zijn  er dit jaar 4x (deel)transporten met hulpgoederen naar Roemenië gebracht. De winkel is opnieuw ingericht en heeft goede belangstelling. Ook buiten de winkel om is er aandacht voor de behoeften van minder draagkrachtigen en andere sociale situaties, één en ander als bedoeld in de doelstelling. Diana en ook Simone hebben om persoonlijke reden de werkplaats ( winkel ) verlaten en zijn elders gaan werken. Zij hebben geruime tijd een uitstekende bijdrage geleverd, waarvoor onze dank. Wij wensen hen veel geluk voor de toekomst. Plant en stek. De ontstane onzekerheid in de organisatie vanwege de wijziging in de leiding heeft niet lang geduurd. Iedereen is content met de nieuwe leiding, enthousiast en met zelfvertrouwen aan het werk in de planten en ook met het stekken van planten. Oana is in verwachting en zal het binnenkort wat rustiger aan moeten doen.